Mapy Myśli w edukacji

Październik 31, 2014

 materiały konferencyjne Nie wiem, czy wiesz[1], ale: Ø  Człowiek uczy się zawsze i wszędzie. Ø  Człowiek jest podmiotem własnych działań. Ø  Aby uczenie się było efektywne, uczący się musi lubić uczyć się, chcieć uczyć się i umieć uczyć się. Dla uczenia się niezbędne jest, aby uczący się lubił, chciał i umiał się uczyć. Lubić uczyć […]

szkolna maszyna…

Listopad 3, 2010

chyba nie ma co komentować… uczeń wciąż jest tylko „trybikiem” systemu edukacji