curator – kurator, kustosz, opiekun

Lipiec 23, 2018

W poszukiwaniu swojej roli i tożsamości w świecie edukacji i rozwoju, spotkanie i rozmowa z niezwykle inspirującym Alexem Barszczewskim zaowocowała spostrzeżeniami na temat pewnego słowa. Jeśli nie znasz Alexa Barszczewskiego możesz spotkać go tu: Alex Barszczewski – o mnie Alex Barszczewski – blog To słowo to: curator (interlingua) to curate select, organize, and present (online […]

Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Howard Gardner

Styczeń 17, 2011

Jest to pozycja bardzo bogata w treści, oprócz zdobywającej popularność teorii inteligencji wielorakich, bardzo interesująco omówione są praktyczne realizacje tej idei. Sposób postrzegania inteligencji, jej rozwoju oraz rozwoju zdolności poznawczych doprowadził Howarda Gardnera do sformułowania idei szkoły opartej na jednostce, w przeciwieństwie do szkoły opartej na programie. Ujednolicone podejście do ucznia w szkole poprzez dominację programu nauczania nad indywidualnym […]