szkolna maszyna…

Listopad 3, 2010

chyba nie ma co komentować… uczeń wciąż jest tylko „trybikiem” systemu edukacji