Oferta

Bardzo dziękuję za zaufanie i docenienie mojego sposobu myślenie o edukacji i rozwoju.

o g ó l n e    w a r u n k i    w s p ó ł p r a c y

Informacje tu zawarte są wstępem do bardziej szczegółowych ustaleń z konkretnym już odbiorcą. Dotyczą placówek oświatowych. Bardzo mi zależy by usługa przygotowana dla Państwa skrojona była na miarę potrzeb.

MYŚLOGRAFIA online

Formuła zawiera:

– dwa spotkanie webinarowe po około 90 minut,

– ćwiczenia własne z dedykowanych materiałów wideo,

Pomiędzy webinarami możliwość konsultacji indywidualnych.

Dla indywidualnych uczestników specjalne webinary otwarte, płatne.

Informacje i bilety: sklep MYŚLOGRAFIA

pobierz plik, wydrukuj, wywieś, wyślij 🙂

niech myślenie wizualne podbije edukacyjny świat

MYŚLOGRAFIA oferta online

WARSZTATY

warsztaty (tu na Uniwersytecie Jagielońskim)

Czas szkolenia:

Ilość godzin (godziny zegarowe) ustalamy indywidualnie; najczęściej placówki zainteresowaną są jedną z dwóch wersji: szkoleniem całodniowym ok. 6h-8h w dniu wolnym od zajęć szkolnych lub szkoleniem popołudniowym ok. 3h-4h.

Materiały:

Z Państwa strony:

flipchart z papierem, kartki A4 dla uczestników.

Zapewniam pozostałe materiały: markery, cienkopisy, przykładowe książki o myśleniu wizualnym, materiały do ćwiczeń i inne pomoce.

Cena:

Wyjściowa cena za dzień szkoleniowy to ok. 3200,- ; za szkolenie popołudniowe ok. 1900,- ; na cenę ma wpływ dojazd, poruszam się komunikacja publiczną, jeśli droga do klienta przekracza 5-6 godzin pociągiem, oraz konieczne jest wynajęcie hotelu – cena może nieznacznie wzrosnąć.

Uczestnicy nie dostają „prezentów” w postaci markerów, staram się jasno przedstawiać koszty. Jeśli organizator/zapraszający życzy sobie by uczestnicy dostali profesjonalne mazaki/cienkopisy nie ma problemu. Koszt kilku mazaków do formatu A4 to ok. 35,- – 50,- (zależy od marki) dla jednej osoby.

Warsztaty ośmiogodzinne przebiegają wg schematu:

metoda MYŚLOGRAFIA

WEBINARY

Spotkanie online około 90 minut – 500,-  (nagranie dostępne dla zamawiającego).

KONFERENCJE

Inspir@cje 2017, Warszawa

Wystąpienia na konferencjach – koszt ok.1000,- (dojazd i nocleg może zwiększyć cenę, jeśli organizator nie zapewnia).

Faktura:

Wystawiam fakturę z tygodniowym terminem płatności; kwota na fakturze jest bez podatku VAT, nie jestem płatnikiem VATu.

UWAGA:

Wszelkie ceny są do indywidualnych negocjacji.

Bardzo chętnie spotykam się również z uczniami BEZPŁATNIE na jedną, dwie lekcje o uczeniu się i myśleniu wizualnym (jeśli mam spotkanie w tym samym dniu płatne w tej samej placówce).

Spotkanie z uczniami

Jeszcze raz dziękuje za zaufanie

i do zobaczenia na sali szkoleniowej