Nie wiem, czy wiesz, ale:

By AgataBaj, 4 października, 2014

  • Człowiek uczy się zawsze i wszędzie.
  • Człowiek jest podmiotem własnych działań.
  • Aby uczenie się było efektywne, uczący się musi lubić uczyć się, chcieć uczyć się i umieć uczyć się.
Dla uczenia się niezbędne jest, 
aby uczący się lubił, 
chciał i umiał się uczyć.

Lubić uczyć się oznacza przejawiać zainteresowanie, ciekawość, osobisty stosunek do tego, co ma podlegać uczeniu się, doceniać dostępne sytuacje uczenia się.
Chcieć uczyć się oznacza, że jednostka czuje się zdolna do uczenia się i wprowadzania skutecznie w życie danego sposobu działania.
Umieć uczyć się oznacza być zdolnym do zaplanowania i zorganizowania sposobu działania, do postawienia określonego celu, do wyboru sytuacji i ich wykorzystania tak, by zbudować właściwą reprezentację treści podlegających uczeniu się.

Fragment przedstawia poglądy Jeana Berbauma, który specjalizuje się w propagowaniu i rozwijaniu umiejętności uczenia się; pochodzi z książki Marii Ledzińskiej i Ewy Czerniawskiej Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Warszawa 2011 (s. 174-175)

What do you think?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *