„Myślenie na papierze” – myślenie wizualne?

By AgataBaj, 24 stycznia, 2018

Plakat na warsztatach

Myślenie wizualne

Nie do końca umiem zdefiniować sedno myślenia wizualnego. Czasem jest to szybka notatka na skrawku papieru ze strzałkami, obrazkami, by uchwycić myśl. Innym razem jest to rozrysowana treść z książki lub wykładu. W świecie szkolnym przybiera formę karty pracy, wypełnianej przez ucznia.

Patrząc na taką wizualną notatkę widzimy jej charakterystyczne cechy. Chociaż jak wielu autorów, tak wiele stylów. Jedno, co jest wspólne, to to, że nie jest to treść zapisana linearnie, zdanie po zdaniu, linijka po linijce.

Wiesław Karolak i „myślenie na papierze”

Profesor Wiesław Karolak w swojej książce zwraca uwagę na użyteczność rysunku: „Dla renesansowego artysty, rysunek był narzędziem poznawczym, prowadził do dzieła, które było zwieńczeniem procesu odkrywania.”

Warto z dobrych przykładów renesansowych geniuszy skorzystać i również, jako narzędzie pracy własnego umysłu stosować prosty rysunek. I nie chodzi tu o artyzm, dzieło odwzorowujące naturę, ale o wizualny zapis idei. Jest jedna prosta rada, jeśli chcemy się przekonać, czy myślenie wizualne działa, po prostu trzeba to zacząć robić. Cytowany już Wiesław Karolak proponuje m. in. technikę mappingu (map myśli), jako szczególny rodzaj „myślenia na papierze”, bo:

„Myśląc na papierze, myślimy wielokrotnie (co najmniej pięciokrotnie):

– po pierwsze, myślimy;

– po drugie, myślom nadajmy formę, kształt;

– po trzecie, rysując formę używamy ręki (można powiedzieć, że „myślimy mięśniami”);

– po czwarte, oglądamy narysowaną formę (myślenie wzrokiem);

– po piąte, oglądanie przeradza się w widzenie (myślenie refleksyjne, pytajne…)”

Graficzne elementy sketchnotki/rysnotki

źródło cytatów:

http://www.karolak.ahe.lodz.pl/publikacje/rysunek.htm 

Karolak W., Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii, Łódź 2009, s. 34

What do you think?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *