Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Howard Gardner

By AgataBaj, 17 stycznia, 2011

Jest to pozycja bardzo bogata w treści, oprócz zdobywającej popularność teorii inteligencji wielorakich, bardzo interesująco omówione są praktyczne realizacje tej idei. Sposób postrzegania inteligencji, jej rozwoju oraz rozwoju zdolności poznawczych doprowadził Howarda Gardnera do sformułowania idei szkoły opartej na jednostce, w przeciwieństwie do szkoły opartej na programie.

Ujednolicone podejście do ucznia w szkole poprzez dominację programu nauczania nad indywidualnym rozwojem i potrzebami każdego z uczniów nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Nauczanie prowadzone w ten sposób jest mało efektywne, z co więcej, niemożliwe jest w takim systemie osiągnięcie sukcesu. Dlaczego? Ponieważ:

Przykra prawda jest taka, że dzisiaj nikt nie jest w stanie nauczyć się wszystkiego, czego można się nauczyć. Zapewne wszyscy chcielibyśmy, jak ludzie odrodzenia, wiedzieć wszystko, a przynajmniej wierzyć, że potencjalnie jesteśmy zdolni do opanowania całej wiedzy wchodzącej w zakres wszystkich dyscyplin naukowych, ale ideał ten jest obecnie nieosiągalny. (Gardner 2002, s. 28)

Skoro tak czy inaczej wybór jest nieuchronny, twierdzi H. Gardner, powinniśmy – my nauczyciele, pedagodzy, starać się by wybór ten był jak najbardziej przemyślany i optymalny, dobrany do indywidualnych zdolności i możliwości uczniów. I to, wybór i ocena zdolności oraz przypasowanie indywidualnego programu nauczania, byłoby zadaniem szkoły opartej na jednostce.

Starałaby się ona (szkoła) nie tylko wybierać program dostosowany do zdolności i naturalnych skłonności jednostki, ale również dobierać najbardziej odpowiednie dla danej jednostki sposoby nauczania przedmiotów objętych takim programem. Poza tym, po kilku pierwszych latach szkoła starałaby się znaleźć wśród rozmaitych rodzajów stylu życia i możliwości wyboru zawodu oraz pracy w danej kulturze te, które najbardziej odpowiadałyby poszczególnym jednostką i do których jednostki te byłyby najbardziej predestynowane. (Gardner 2002, s. 28)

Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Howard Gardner
Wydawnictwo Media Rodzina
Poznań 2002

What do you think?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *